"กฏแห่งสวรรค์" ... (ฤทธิ์แห่งใจ : ฐิตินาถ ณ พัทลุง)


กฎแห่งสวรรค์


รัศมีแห่งใจ ความปีติเบิกบาน
ทำให้เราแผ่ความสั่นสะเทือนที่ดีงามตลอดไป
ทำให้เราสามารถทำให้สิ่งต่าง ๆ ปรากฎขึ้นตามรัศมีแห่งบุญ

ทุกคนได้รับสิ่งที่คุณภาพใจในขณะนั้นคู่ควร
ทั้งเป็นรางวัลและเป็นบทเรียน
แต่ละขณะมาจากสิ่งที่ทำไว้ในอดีตถึงปัจจุบัน
ที่ส่งผลเป็นสถานการณ์มาให้ และใจในขณะที่ปัจจุบัน
เป็นตัวกำหนดสถานการณ์ขณะต่อ ๆ ไป

การรำลึกถึงความดีที่เราเคยทำ
ความดีที่เรากำลังทำ และจะทำต่อไป
ให้ใจชุ่มชื่น มีพลัง เป็นกระบวนการที่สำคัญมาก
ที่เราควรฝึกทำและทำอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งในเวลาปกติ และยิ่งโดยเฉพาะ
ในเวลาที่มีความกังวลใจ
จะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น

ใจหมองทำให้เทวดาตกสวรรค์
มนุษย์ก็เช่นกัน แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่กำลังดี
หากใจหมองก็เหมือนตกสวรรค์ทันทีในขณะนั้น
และส่งผลต่อขณะต่อ ๆ ไป

เวลาที่คนคิดว่าดวงตกนั้น จิตกำลังตกด้วย
หรือเพราะจิตตกก่อน สิ่งต่าง ๆ จึงตก
วิธีการแก้สิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่า ดวงตก คือ
ให้ยกระดับใจขึ้นมา ในคลื่นความถี่ที่เป็นบุญกุศล
เบิกบาน ชื่นชม เมตตา ปรารถนาดีต่อผู้อื่น
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศล
ส่งผลต่อชีวิตของเราให้เกิดความรู้สึกดี
ยกระดับความสุข ยกระดับชีวิตขึ้นทันที

หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการยกระดับความรู้สึกดี ๆ
คือการกอด การบอกรัก ชื่นชมพ่อแม่ กราบ ดูแล
พาไปเที่ยว ไปทานข้าว นั่งฟังท่านคุยอย่างสนใจด้วยความชื่นชม
บอกรักคนใกล้ตัว คนในครอบครัว
ชื่นชม กอด บอกรักสามีภรรยาลูก ลูกน้อง เพื่อนฝูง ทีมงาน
เอื้ออาทร มีน้ำใจกับคนที่เราเดินผ่าน ทั้งรู้จักและไม่รู้จัก

ครั้งหนึ่งเทวดารูปหนึ่งรัศมีเศร้าหมอง
เพื่อน ๆ จึงรู้ว่าเทวดารูปนั้นหมดบุญแล้ว
และจะไม่ได้ไปจุติเป็นมนุษย์เหมือนเพื่อนเทวดาองค์อื่น
แต่จะต้องไปจุติในนรกเพื่อใช้กรรมที่เคยทำในอดีตต่อ
หลังจากหมดบุญหมดเวลาบนสวรรค์

เพื่อนจึงแนะนำให้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
จนได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน มีความปีติยินดี
ได้อยู่บนสวรรค์ ได้ภาวนาบนสวรรค์สร้างบารมียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ในชีวิตมนุษย์ เราก็ได้เห็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ แบบเทวดา
มีความสุขใจ ได้สิ่งต่าง ๆ ดังเนรมิต
หรือมีคนอื่นเนรมิตจัดหาให้จากบุญที่เคยทำในอดีต
พอจิตตกไปคลุกเคล้ากับการทำไม่ดี
ชีวิตหลายคนก็เหมือนเทวดาตกสวรรค์
พอจิตดี ชีวิตก็เป็นขาขึ้นอย่างฉับพลันเป็นอัศจรรย์
มีให้เห็นอยู่มากมาย

เมื่อเราได้รู้หลักแล้ว
หน้าที่ของเราคือรักษาใจให้เป็นเทวดา
การเลือกรู้สึกดี มีใจเป็นเทวดา
ทำสิ่งดีงาม อยู่ในอำนาจการเลือกของเราทุกคน
ดังนั้นเราสามารถเลือกชีวิตตัวเองให้ดีได้
ด้วยการเลือกเลือกใจที่ด่ี ตอนนี้เลย


.............................................................................................................................


ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว
ตรงกับหลักการทางด้านจิตใต้สำนึก
หรือ NLP ของเข็มทิศชีวิต

คิดสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น
เป็นสัจธรรมอันแท้จริง

โปรดตรองดู

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ ...ฐิตินาถ ณ พัทลุง. ฤทธิ์แห่งใจ. กรุงเทพฯ : เข็มทิศชีวิต, ๒๕๕๙.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นหนังสือที่น่าสนใจมาก

ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำ

เล่มนี้สำนักพิมพ์อะไรครับ

จะได้ไปหาอ่าน

เขียนเมื่อ 

เป็นของเข็มทิศชีวิตจัดพิมพ์เองครับ
ที่ SE-ED มีแน่นอนครับ อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง ;)...