"สุดโต่ง" ... (ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง : คุณหญิงจำนงศรี รัตนิน หาญเจนลักษณ์)

๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๔


สุดโต่ง..................................................................................................................................


ทุกอย่างควรอยู่ในความพอดีที่อยู่ตรงกลาง
มากกว่าเอนเอียงไปซ้ายบ้าง ไปขวาบ้าง

ต้องรักษาใจให้อยู่ในสติ

บุญรักษา ทุกท่าน ;)...


..................................................................................................................................

ขอบคุณหนังสือดี ๆ ...จำนงศรี รัตนิน หาญเจนลักษณ์, คุณหญิง. ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง. พิมพ์ครั้งที่ ๕.
กรุงเทพฯ : Paeka Publishing, ๒๕๕๘.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หอมกลิ่นหนังสือความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มันยากตรงคนที่สามนี่ละ ยากที่จะบอกว่าพอดีตรงไหน ^_,^

เขียนเมื่อ 

ใจล้วน ๆ ครับ คุณหมอ ธิ ;)...

สุข ทุกข์ สับสน ว่างเปล่า

ใจเราน่าจะพิจารณาได้เอง