บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง