พระนักพัฒนา พระเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการพัฒนา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ิวิชา เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาความเห็น (0)