ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

....พอเพียง คือชีวี มีสติ

ธรรมะผลิ ทุกกาล ทุกสถาน
ต่อตนเอง ผู้อื่น ด้วยชื่นบาน
ปฏิบัติ รับ-เจือจาน อย่างสมควร....แต่อย่า อย่าลืม เหล่าเพื่อนผอง
จมทุกข์กอง ห่างเพียงพอ ชีพผันผวน
จน-เจ็บจึง หวังใจ เพี่อนทั้งมวล
รีบรีบด่วน รักแบ่งปัน กันและกัน