การจัดการความรู้ในองค์กร

การจัดการความรู้ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  การทำงานพิเศษเฉพาะจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือเฉพาะจึงจะช่วยให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็วและได้ผลงานตามที่ต้องการได้ดีที่สุด การทำความรู้จัก เข้าใจถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ ข้อบ่งชี้ ข้อจำกัดและวิธีการของเครื่องมือเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่น การทำวิจัยให้ได้ผลที่ดี ก็ต้องรู้จักกระบวนการวิจัยทั้งหมด ตั้งแต่วิธีการตั้งคำถาม การออกแบบวิจัย การค้นคว้าทบทวนเอกสาร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้สถิติที่เหมาะสม การสรุปผลงานวิจัย เป็นต้น การจัดการความรู้ก็เช่นเดียว
กัน เราต้องศึกษาและทำความรู้จัก เข้าใจข้อจำกัดและประโยชน์ต่าง ๆ ของเครื่องมือแต่ละชนิด สามารถเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับความรู้แต่ละชนิดที่ต้องการบริหารจัดการให้เกิดขึ้น เครื่องมือในการบริหารจัดการความรู้มีมากมาย เช่น การประชุม(สัมมนา ปฏิบัติการ)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing) เรื่องเล่าเร้าพลัง (storytelling) เรียนรู้ก่อนทำหรือเพื่อนช่วยเพื่อน (peer assists) เรียนรู้ระหว่างทำและหลังทำ (after action review) การจัดเก็บความรู้ไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกสำหรับการค้นหา การสกัดความรู้ขององค์กร (knowledge asset) การทำดัชนีผู้รู้ (knowledge-expert dictionary) ชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice, CoP) การค้นหาและเผยแพร่วิธีการที่เป็นเลิศ (best practice) ธารปัญญาและแผนภูมิขั้นบันใด (river diagram, stair diagram) สุนทรียสนทนา(dialogue) ความรู้ทันใจทันเวลา (just-in-time knowledge management) การทบทวนตรวจสอบความรู้ในองค์กร (knowledge audit) การเก็บความรู้จากผู้ที่ออกจากองค์กร(exit interview) เป็นต้น
 คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นทางการมาเป็นเวลาหนึ่งปี และใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ขอเชิญชวนให้พวกเราทุกคน ทุกหน่วยงาน ร่วมกันเรียนรู้เครื่องมือในการจัดการความรู้ นำไปใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ คุ้นเคยและเกิดทักษะ เพื่อให้มีการบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงานและคณะแพทยศาสตร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายและประโยชน์ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ ลิ่มอภิชาต
คณบดี คณะแพทยศาสตร์(01/09/48)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_CLASS มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 60352, เขียน: 16 Nov 2006 @ 16:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)