ยางไม้หลายชนิดมีประโยชน์ต่อคน เช่นยางพารา นำมาใช้ประโยชน์มากมาย