วันนี้ได้ทำการวัดพื้นห้องสตูดิโอเพื่อที่จะทำฉากห้องเรียน  โดยความกว้าง ยาวที่ได้คือ  กว้าง 6 เมตร ยาว 8.8 เมตร  สูง  2.5 เมตร  โดยฉากในครั้งนี้พวกนักศึกษาทั้งหมดได้รับมอบหมายให้ช่วยออกแบบเท่านั้น  ไม่ได้ลงมือสร้างแต่อย่างใด  ทางฝ่ายจะจ้างหน่วยงานด้านนอกช่วยสร้างให้ 

     ฉากในครั้งนี้จะออกแบบเป็นห้องเรียน  เหมือนการจำลองห้องเรียนมาไว้ในสตูฯ  และจะนำนักเรียนมานั่งเรียนกันในนี้เพื่อที่จะถ่ายทำได้สะดวก  หากฉากในครั้งนี้ได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเมือไรจะนำมารายงานให้ทราบต่อไปครับ