ทำไมถึงลงเรียนวิชานี้ความรู้

เนื่องจากปัจจุบันโลกเรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จนมีหลายคนบอกว่าแม้เรายืนอยู่กับที่เราก็เป็นคนที่หล้าหลังแล้ว  ดังนั้นก็ไม่แปลกที่คนปัจจุบันพยายามที่จะขวนขวายหาความรู้กันอยู่ตลอดเวลา เพื่อหลีกหนีการเป็นคนที่หล้าหลัง แต่ความรู้ก็มีเยอะมากจนบางครั้งเราไม่ทราบว่าเราควรจะจัดการกับความรู้เหล่านั้นอย่างไร ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะเรียนรู้วิธีการจัดการความรู้เหล่านั้น