พระอรหันต์ มีจริงหรือไม่


พระอรหันต์ มีจริงหรือไม่

พระอรหันต์ หมายถึง พระอริยบุคคลชั้นสูงที่สามารถ ละสังโยชน์ หรือ กิเลส ที่ผูกมัดใจคนหรือมนุษย์ไว้กับทุกข์ หรือให้จิตใจจมในวัฏฏะ มี 10 อย่าง คือ

โอรัมภาคิยสังโยชน์ คือสังโยชน์เบื้องต่ำ 5 ได้แก่

1. สักกายทิฎฐิ คือ มีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเรา มีความยึดมั่นถือมั่นในระดับหนึ่ง

2. วิจิกจฉา คือ มีความสงสัยในคุณของ พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

3. สีลัพพตปรามาส คือ ความถือมั่นศีลพรต โดยสักว่าทำตามๆ กันไปอย่างงมงาย เห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัตร หรือนำศีลและพรตไปใช้เพื่อเหตุผลอื่น ไม่ใช่เพื่อเป็นปัจจัยแก่การสิ้นกิเลส เช่นการถือศีลเพื่อเอาไว้ข่มไว้ด่าคนอื่น การถือศีลเพราะอยากได้ลาภสักการะเป็นต้น ซึ่งรวมถึงความเชื่อถือในพิธีกรรมที่งมงายด้วย

4. กามราคะ คือ มีความติดใจในกามคุณ

5. ปฏิฆะ คือ มีความกระทบกระทั่งในใจ

อุทธัมภาคิยสังโยชน์ คือ สังโยชน์เบื้องสูง 5 ได้แก่

6. รูปราคะ คือ มีความติดใจในวัตถุหรือรูปฌาน

7. อรูปราคะ คือ มีความติดใจในอรูปฌานหรือความพอใจในนามธรรมทั้งหลาย

8. มานะ คือ มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหรือคุณสมบัติของตน

9. อุทธัจจะ คือ มีความฟุ้งซ่าน

10. อวิชชา คือ มีความไม่รู้จริง

จากความหมายของพระอรหันต์เบื้องต้น ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า ในอดีตเคยมีพระอรหันต์จริงหรือไม่ แล้วทำไมปัจจุบันจึงไม่มีใครบรรลุเป็น พระอรหันต์เลย ทั้งๆ ที่มนุษย์เรามีวิวัฒนาการด้านการเรียนรู้ดีขึ้นเรื่อยๆ มาเป็นลำดับ และคนรุ่นใหม่ย่อมมีความรู้มากกว่าคนรุ่นเก่าเสมอ เพราะคนรุ่นใหม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากคนรุ่นเก่าแล้วสั่งสมความรู้และพัฒนาต่อเนื่องให้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง สังเกตง่ายๆ จากการคิดค้นเครื่องร่อนในอดีตจนกลายเป็นเครื่องบินในปัจจุบัน การคิดค้นเครื่องพิมพ์ดีดในอดีตจนกลายเป็นคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การคิดค้นลูกคิดในอดีตจนกลายเป็นเครื่องคิดเลขในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งแปรผกผันกับการบรรลุพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา จะเห็นได้จากบันทึกต่างๆ ที่เราๆ ท่านๆ ได้อ่านหรือเรียนรู้มาว่า ในสมัยพระพุทธกาล นั้น มีผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ 1,250 รูป รวมกับ ชฎิล 3 พี่น้อง พระสาลีบุตร พระโมคลานะ พระพุทธเจ้า และพระอานนท์ผู้ซึ่งบรรลุอรหันต์ในเวลารุ่งสางก่อนวันทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก รวมแล้วมีผู้บรรลุพระอรหันต์ทั้งสิ้น 1,257 คนเท่านั้น แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดบรรลุพระอรหันต์เลย อาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าพระอรหันต์ไม่เคยมีอยู่จริง หรือมีแต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังได้สำเร็จ ซึ่งปัจจุบันมีหลักเกณฑ์การวัดความสำเร็จในการบรรลุเป็นพระอรหันต์ 10 ประการ แต่ก็ยังไม่มีเครื่องมือพิสูจน์ว่าบุคคลจะบรรลุหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างไร่ เพราะไม่มีตัวเลข หรือดัชนีชี้วัดที่แน่นอนเป็นรูปปธรรม ซึ่งไม่เหมือนกับการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่มีการแบ่งระดับชั้นความสำเร็จการศึกษาเป็น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา อย่างนี้เป็นต้น

หมายเลขบันทึก: 603513เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2016 18:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มีนาคม 2016 18:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี