160308-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Personality / perspective & prospective / peruse / petty & paltry & trivial

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Personality นาม ที่ปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้แทนความหมายของ character

ที่หมายถึงคุณภาพชีวิตของบุคคลหนึ่งที่สร้างความประทับใจแก่คนอื่น

Gray is a boy with a pleasing personality.

ยังสามารถใช้ให้หมายถึง บรรยากาศ เช่น

A room with a warm personality.

และเมื่อใช้เป็นพหูพจน์ ให้หมายถึง การวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรง หรือทะเลาะวิวาทกัน เช่น

The discussion began pleasantly but soon turned into a series of personalities.

ยังมีการใช้คำนี้ อย่างมากเกิน ในความหมายว่าเป็นคนสำคัญ (personage)

In his day W. C. Field was a noted personality.


Perspective & prospective

Perspective นาม กล่าวถึงวิธีที่สิ่งของดูเหมือนเล็กลงเมื่ออยู่ไกลออกไป

และวิธีที่เส้นขนานดูเหมือนจะบรรจบกันได้เมื่อยาวไปถึงจุดหนึ่ง

หรือเทคนิคต่างๆสำหรับสร้างสิ่งของเป็นสามมิติโดยส่วนสัมพันธ์กับความลึก เช่น

An architect’s perspective of a building.

บ่อยครั้งใช้ perspective ให้หมายถึง ความคาดหวังในใจ หรือ มุมมอง เช่น

I need a better perspective on your proposal.

Prospective adj. หมายถึง ที่คาดหวังไว้ มีศักยภาพ น่าจะเป็น หรือ ในอนาคต เช่น

What are the prospective results of this campaign?

A meeting to discuss prospective change in government legislation.


Peruse กริยา ใช้เป็นทางการ หมายถึง การอ่าน บางสิ่ง โดยตลอด

ด้วยนัยว่า ใช้ความระมัดระวัง เพื่อหาจุดที่สนใจ

มิใช่เพียงการอ่านผ่านๆอย่างเร็ว เช่นที่ Dictionary บางฉบับระบุไว้

He opened a newspaper and began to peruse the personal ads.

He has spent countless hours in libraries perusing art history books and catalogs.


Petty & paltry & trivial ต่างแสดงนัย ความไม่สำคัญ ไม่มีค่าควรสนใจ

Petty adj. ถ่ายทอดแนวคิด หมิ่นแคลนหรือเยาะเย้ย

Your petty complaints are really childish.

Paltry adj. ความหมายรุนแรงกว่า petty ว่าสิ่งไม่น่าสนใจนั้น จริงๆน่าจะเป็นที่ชิงชัง

Such a contribution from a wealthy person is paltry.

Trivial adj. ไม่มีความสำคัญและยังไม่ถูกที่ถูกเวลากับสิ่งที่สำคัญจริงๆ

Your trivial comment on a great performance is silly.

คำอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น negligible, slight, inconsequential, inconsiderable และtriflingบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)