จิตเดิมแท้ (1) : ทำไมพระโพธิสัตว์ต้องไปทุกภพภูมิ ?

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อถ้าเราเรียนจากประสบการณ์ของเราเอง ต้องใช้เวลาทั้งชีวิต

แต่ถ้าสามารถเรียนประสบการณ์ 30 ปีของคนอื่น ด้วยเวลาเพียง 30 นาที นั่นน่าจะดีกว่า หนอ


ตลอดปีที่ผ่านมานั้น "จิตอาสา" ได้พาผมไปไกลกว่าประสบการณ์ชีวิตแห่งตนมากมาย

จิตอาสาช่วยงานพระอาจารย์หลวงพ่อ ทำให้ผมได้พบปะท่านผู้ปฏิบัติธรรมมากมาย

การได้สัมผัส แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับกัลยาณมิตรธรรมทั้งหลาย ทำให้ผมพัฒนาตนเองมากมาย


เหมือนธรรมะจัดสรร

ในเวลาต่อมา "จิตอาสา" ก็นำผมไปสัมผัส "สัคคสาสมาธิ"

ได้จิตอาสาช่วยงานพระอาจารย์หลวงพ่อ ด้วยการเข้าไปสอนสมาธิผู้ต้องขังในเรือนจำ

https://www.gotoknow.org/posts/603110
จุดตรงนี้เอง ทำให้ผมได้เรียนรู้สุดยอดแห่งประสบการณ์พิเศษ

ที่ชีวิต หรือ อีกหลายชาติผมอาจไม่ได้เรียนรู้ด้่วยตนเองhttps://www.gotoknow.org/posts/603110ได้เรียนรู้ ได้ออกแบบ วิธีการนำพาสรรพสัตว์ข้ามไปฟากกะโน้น

ทำให้ผมนึกถึง คำกล่าวของปราชญ์ท่านหนึ่งประมาณว่า

..ถ้าชาตินี้ไม่บรรลุ ท่านจะขอลงนรกแทนขึ้นสวรรค์ ..

ซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมท่านอธิษฐานจิตอย่างนั้น

ณ วันนี้ ผมเดาว่า ท่านตั้งใจที่จะไปพัฒนาสรรพสัตว์ในนรก หนอ
ตอนเสวนาก็กัลยาณมิตรธรรมในเรือนจำท่านกล่าวว่า

..พระโพธิสัตว์ต้องไปทุกภพภูมิ .. หนอ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)