ความคิดที่ดีช่วยพัฒนาทีม

ความคิดที่ดีช่วยพัฒนาทีม Team development

การที่จะได้มาซึ่งความคิดที่ดีช่วยพัฒนาทีม พัฒนางานในทีมได้นั้นอันดับแรกต้องเปิดใจกว้าง open mind เรายอมรับว่าคนเราแต่ละคน ต่างที่มา ต่างการศึกษา เลี้ยงดู ย่อมมีความคิดที่แตกต่างกันออกไป และแต่ละคนย่อมมีความคิดเป็นของตนเอง มีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นของตนเอง คิดได้กว้าง คิดได้ไกล การใช้วิธีคิดแบบนี้จะต้องอาศัยการระดมสมองBrain storming การถก แถลง แสดงความคิด แสดงเหตุผล ซึ่งต้องอาศัยหลายๆ คนช่วยกันพูด ช่วยกันคิดแและกลายมาเป็นสิ่งที่เข้าใจตรงกันในทีม

สิ่งที่ผู้นำพึงกระทำได้เมื่อเปิดใจรับฟัง ......ยอมรับความเป็นจริง จริงใจในการแก้ปัญหา เปิดใจรับฟังทุกเรื่องราว อดีตไม่ดีไม่นำมาตัดสินปัจจุบัน ไม่คิดไปก่อนที่จะฟังเหตุผล เปิดโอกาสกับลูกน้องทุกคนในการพูดคุยแสดงความคิดเห็น ถ้าเกิดปัญหาสอบโดยตรงผู้ที่รับผิดชอบ ไม่รอแต่จะรับรายงานจากผู้ใกล้ชิดอย่างเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เริ่มต้นใหม่ความเห็น (0)