เชิญชวนผู้มีจิตศัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องเขียน แบบเรียน ทุนการศึกษา เพื่อร่วมปันน้ำใจให้น้องบ้านแก่วตาว บ้านสะแข จังหวัดเลย  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2549 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเดินทางไปบริจาค เป็นโครงการปันน้ำใจให้น้องในชนบท