GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประกาศ ก.พ.อ.2549

เกณฑ์ใหม่ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
         นับจากเดือนตุลาคม 2549  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผศ., รศ. และ ศ. ของสายผู้สอน  จะใช้เกณฑ์ใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ. 2549  โดยสาระสำคัญของเกณฑ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิมคือ  ประเมินผลการสอนก่อน (ประเมินหลักจากเอกสารประกอบการสอน, เอกสารคำสอน ฯลฯ) แล้วนำผลการประเมินแนบประกอบกับงานวิจัย  หนังสือ ตำรา บทความ เป็นต้น  เพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งต่อไป   ซึ่งต่างจากเดิมคือ เอกสารทุกเรื่องทุกฉบับรวมส่งประกอบการเสนอขอไปพร้อม ๆ กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เกณฑ์ใหม่2549
หมายเลขบันทึก: 60291
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)