160304-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด P – Pandemic / pants & trousers / parallel / paralyze / pardner & partner

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Pandemic นาม การแพร่กระจายของ epidemic ไปทั่วประเทศ ทั่วทวีป หรือทั่วทั้งโลก

The pandemic of 1918 ushered in a period of frequent epidemics of gradually diminishing severity.

โปรดดู 597460 เพื่อเปรียบเทียบ Epidemic และ endemic


Pants & trousers

Pants นาม หมายถึง A pair of trousers เป็นคำย่อจากคำเต็ม Pantaloons

หมายถึง เป็น garment (เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย) หนึ่งชิ้นที่ถือเป็นคำ พหูพจน์

เมื่อใช้ว่า ‘These pants are dirty

ถ้าต้องการใช้กับกริยาเอกพจน์ ใช้ว่า “This pair of pant is ..

ผู้เชี่ยวชาญบางราย รู้สึกว่า trousers เป็นคำที่สละสลวยน่าเชื่อถือมากกว่า pants.


Parallel adj. นาม และ กริยา

CEEU ชี้ว่า วิธีจำการสะกดแบบอังกฤษ ว่าต้องใช้ “L” สองคู่ เมื่อเป็น past tense เช่น Parallelled

และในรูป parallelling ก็เช่นเดียวกัน

ต่างจากการสะกดแบบ US ที่เหลือเพียง ‘L’ เดียว เป็น ‘Parallelled’ และ ‘Paralleling


Paralyze กริยา เป็นการสะกดแบบ US และสะกด ‘paralyse’ แบบ UK

เมื่อเป็น นาม คือ ‘paralysis’ มิใช่ paralization อย่างที่หลายคนเข้าใจ


Pardner & partner

Pardner เป็นคำภาษาถิ่น แทน Partner

ใช้ส่วนมากในภาพยนตร์ตะวันตกและ TV Drama

ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีอยู่ในการใช้ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน

Partner นาม และ กริยา หมายถึง เพื่อน ผู้ร่วมงาน พวก ผู้สมรู้ร่วมคิด หรือ หุ้นส่วน

The two companies are partners in a contract to build a new power station.

แยกย่อย เป็น silent partner US (UK=Sleeping partner)

หมายถึง หุ้นส่วนในบริษัทผู้ไม่มีส่วนดำเนินงานในการบริหาร โดยเฉพาะผู้ที่ให้เงินบางส่วน

Sparring partner นาม คู่ซ้อมในการฝึกชกมวย หรือ คู่ซ้อมในการโต้เถียงแบบเพื่อน


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)