ทันตะ ขอนแก่น มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เนื่องในวันศรีนครินทร์    วันที่  3 ธันวาคม 2549