ลองทดสอบใช้ EDTAแล้วสีมันก็ไม่ต่างกับNitricมากนักแถมใช้เวลานานกว่าด้วย