วันนี้เป็นวันแรกที่ได้เริ่มใช้ blog ในการจัดการความรู้ ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เริ่มใช้นั้นเหมือนการเริ่มต้นเรียนรู้อะไรสักอย่างหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจและทอลองปฏิบัติก็สามารถทำได้

หากท่านใดมีเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือจะเสนอแนะอะไรที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนก็ยินดีค่ะ