มาตรการ 10 ประการในการเรียนคณิตศาสตร์

Jirathorn
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากจะให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักการของคณิตศาสตร์แล้ว ยังต้องสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดทักษะที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของนักเรียน

       ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  นอกจากจะให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักการของคณิตศาสตร์แล้ว  ยังต้องสอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดทักษะที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งในการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต้องมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เหตุผลในการจำแนกเปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปหลักการตลอดจนแก้ปัญหาที่พบ นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติจริงจนคล่องตัวจึง จะเกิดทักษะ  ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรน่าสนใจท้าทายความสามารถของนักเรียน กระตุ้นให้คิด ต้องการแก้ปัญหา กิจกรรมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของ      นักเรียนมีหลากหลายวิธี แต่ที่จะเสนอแนะในที่นี้เรียกว่า มาตรการ 10 ประการ ในการเรียนคณิตศาสตร์ 
        1.     สูตรคูณหมั่นฝึกให้คล่อง       
        2.    
ต้องคิดเลขในใจ       
        3.    
อธิบายขั้นตอนและวิธีการคิด       
        4.    
ใส่ใจทำแบบฝึกหัด      
        5.    
รวบรวมและจัดข้อมูลให้เป็นระบบ       
        6.    
หมั่นทบทวนความรู้เดิม       
        7.    
เสริมความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย       
        8.    
สร้างและทายปัญหากับเพื่อน       
        9.    
ย้ำเตือนใจหมั่นให้เหตุผล      
       10. 
ฝึกฝนการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดใหม่
      ลองนำไปใช้ได้ผลอย่างไรโปรดเล่าสู่กันฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Jirathon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้คณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 60274, เขียน: 16 Nov 2006 @ 15:25 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เสียดายเรื่องการท่องสูตรคูณ กับการคิดเลขในใจ ดูเหมือนครูบางท่านนำมาใช้น้อยลง ฝากผ่านถึงครูRTC คณิตศาสตร์ช่วยกันกลับมาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆเลย