ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ "การใช้บล๊อก เพื่อการจัดการความรู้ ในวันที่ 16 พย.49  น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง