วันนี้มีมีการสอบย่อยวิชาการแปลด้วย รู้สึกว่ายากเหมือนกันล่ะ  เพราะการแปลให้สละสลวยต้องยึดทั้งหลักของ  ความสวย  และความซื่อด้วยละ และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษต้องแม่นด้วยนะถึงจะแปลออกมาได้ดี  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสังเกตรูปแบบประโยคให้ดีเพื่อที่จะทำให้งานแปลทั้งสวยและซื่อ