KM&R2R งาน Com Med Science ของศูนย์วิทย์ 7

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้เข้าร่วมคือคนหน้างานที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข (คบส) จากพื้นที่เครือข่ายเขต 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์

เจ้าภาพการจัดงานวันนี้คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

capture กระบวนการจาก...ผลงานของเภสัชจำปี Note Taker R2R

แสดงได้ดั่งภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)