เงินเรื่องใหญ่ที่ โรงเรียนไม่เคยสอน

เนื้อเรื่องจะมาในทางชีวิตจริงของ ผู้เขียน นามว่า"โจ"แล้วกลั่นกลองออกมาถ่ายทอดให้คนที่อ่านได้รู้ เนื้อหาจะไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย เรื่องในเล่มคร่าวๆจะบอกถึงการจัดสรรเงินในแต่ละวัน แบ่งเงิน ออกมาเป็นกองๆ เช่น เงินจ่ายทั่วไป เงินฉุกเฉิน รวมไปถึงเงินในการต่อยอด หรือสอนการทำรายรับ-รายจ่ายแบบลงตัว ในแต่ละวัน "ถ้าเรามีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างถูกต้องเราก็จะมีเงินเหลือเก็บ" ติดตามอ่านได้ในเล่มเลยคะสาระดีๆ ราคาอยู่ที่ 261 บาท มียอดขายมา 48,000

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปลาบนฟ้าความเห็น (0)