กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุที่มีภาวะการกลัวการล้ม ตอนที่ 2

จากบทความกิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุที่มีภาวะการกลัวการล้ม ตอนที่ 1 เราได้ข้อมูลกันแล้วว่า ผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายและจัดการตนเองเพื่อป้องกันการล้มได้ จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บทความนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อ ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจและอุปสรรคในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้ม

จากงานวิจัย Older adults' motivating factors and barriers to exercise to prevent falls เป็นการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุชาย 5 คน หญิง 5 คน ที่มีอายุระหว่าง 71-91 ปี ซึ่ง 5 คนในนี้มีการออกกำลังกายและมีอีก 5 คนที่กลัวการล้ม มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้คือการอธิบายถึงอุปสรรคและการสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามกลุ่มการออกกำลังกายในชุมชนที่มีเป้าหมายป้องกันไม่ให้ล้ม

จากการเข้ากลุ่มออกกำลังกายของผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า

  • ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เชื่อมั่นในตัวเองและประสบความสำเร็จ เชื่อว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในกลุ่มออกกำลังกายเพื่อป้องกันไม่ให้ล้ม เพราะช่วยปรับปรุงความสมดุลและความสามารถในการเดินของผู้สูงอายุ
  • ผู้สูงอายุสามารถทำได้ดีขึ้นในช่วงฤดูร้อนเพราะการเดินกลางแจ้งทำได้ดีขึ้น อากาศมีผลต่อความรู้สึกทางบวก
  • แรงจูงใจที่จะทำให้ออกกำลังกายได้ดีนั้นมาจากสมดุลของทั้งร่างกายและจิตใจ
  • ผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีชนิดของความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของพวกเขาลดลง
  • มีสุขภาพที่ดีขึ้นและยังได้ติดต่อทางสังคม
  • ผู้สูงอายุต้องการออกกำลังกายเป็นกลุ่มมากว่าเป็นรายบุคคล
  • ผู้สูงอายุบางรายมีความคิดเชิงลบเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพราะเคยทพแล้วเจ็บ ทำให้ไม่ต้องการออกกำลังกายอีก
  • ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาในด้านเศรษฐานะทำให้สามารถนั่งรถมารวมกลุ่มออกกำลังกายได้
  • การวิจัยสรุปว่าแรงจูงใจของผู้สูงอายุจะมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายมากขึ้นอย่างมาก ทำให้สุขภาพร่างกายและการป้องกันอาจะมีมากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า

สรุป : จากงานวิจัยจะเห็นได้ว่าแรงจูงใจของผู้สูงอายุแต่ละรายแตกต่างกัน ดังนั้นควรปรับลดอุปสรรคในการออกกำลังกายและส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายให้มากขึ้น จะทำให้ผู้สูงอายุเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มได้และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น


ซึ่งสามารถนำมาสรุปโดยใช้ PEOP model ได้ดังนี้ค่ะ

ค้นคว้าเพิ่มเติม : Older adults' motivating factors and barriers to exercise to prevent falls

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/1103812...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุความเห็น (0)