​ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 ของ สกว.


มีโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 264 โครงการ โดยเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั่วประเทศ 40 แห่ง

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 ของ สกว.

ผมได้รับ อีเมล์ จาก รศ. ดร. มงคล รายะนาคร ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีประกาศเรื่อง ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 ปรากฏว่ามีโครงการวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 264 โครงการ โดยเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั่วประเทศ 40 แห่ง

มหาวิทยาลัย/สถาบันที่มีจำนวนโครงการวิจัย ผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่จะได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 จาก สกว. เป็นจำนวนตามลำดับ ดังนี้

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

จำนวนโครงการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

41

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

36

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14

มหาวิทยาลัยนเรศวร

8

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7

มหาวิทยาลัยพะเยา

7

มหาวิทยาลัยบูรพา

6

มหาวิมยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5

มหาวิทยาลัยนครพนม

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แห่งละ 3 โครงการ

24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย สถาบันวิทยสิริเมธี แห่งละ 2 โครงการ

20

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แห่งละ 1 โครงการ

10

รวม มหาวิทยาลัย/สถาบัน 40 แห่ง

264

สำหรับรายชื่ออาจารย์รุ่นใหม่และมหาวิทยาลัย/สถาบันที่สังกัด ที่ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเกณฑ์ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิของ สกว. ตามประกาศข้างต้น สามารถดูได้ที่ Web Link : http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=282&Itemid=402 และ download ประกาศเรื่องทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 ได้ที่ http://www.trf.or.th/index.php?option=com_attachments&task=download&id=3863

ผมจึงขอส่งอีเมลเรื่องนี้มายังอาจารย์ เพื่อโปรดพิจารณานำลงบล็อกสภามหาวิทยาลัย ตามที่อาจารย์จะเห็นสมควรต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

มงคล รายะนาคร

หมายเลขบันทึก: 602567เขียนเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2016 05:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2016 05:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี