กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอายุที่มีภาวะการกลัวการล้ม ตอนที่ 1

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันปัญหาการกลัวการล้มในผู้สูงอายุก็ปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง ซึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดจากการร่วมมือกันของผู้สูงอายุ ครอบครัว รวมทั้งสหวิชาชีพหลายสาขา ดิฉันซึ่งเป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัดอยากมีส่วนร่วมในการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น ในวันนี้ดิฉันจึงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบคำถามในหัวข้อ

กิจกรรมบำบัดจะช่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะการกลัวการล้มได้อย่างไร?

ซึ่งดิฉันได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยทั้งหมดสามเรื่องด้วยกัน และได้นำมาเรียบเรียงความคิดและนำเสนอให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ

จากกงานวิจัยเรื่อง Exercise and fall prevention self-management to reduce mobility-related disability and falls after fall-related lower limb fracture in older people: protocol for the RESTORE (Recovery Exercises and STepping On afteR fracturE) randomised controlled trial เป็นการทดลองทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายและความตั้งใจในการรักษาของผู้สูงอายุ 350 คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีความเกี่ยวข้องกับการหักของขาหรือกระดูกเชิงกราน เพื่อเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายและการจัดการตนเองกับการดูแลตามปกติในการป้องกันการล้ม บางส่วนได้รับการแทรกแซงการรักษาและบางส่วนได้รับการดูแลอย่างปกติ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการติดตามเป็นระยะเวลา 12 เดือน

การบำบัดรักษาทำโดยการเยี่ยมบ้านจากนักกายภาพบำบัดพร้อมกับกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกายแบบรายบุคคลร่วมกับการสัมภาษณ์สร้างแรงบันดาลใจ (Motivation Interviewing) เพื่อเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการออกกำลังกาย รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการล้มแบบรายบุคคลหรือการเข้าร่วมในกลุ่ม "การก้าว" (Stepping On) ที่เป็นโครงการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถควบคุมและสำรวจพฤติกรรมการเผชิญปัญหาที่แตกต่างกันและกระตุ้นให้เกิดกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

การทดลองนี้ให้ผลว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการออกกำลงกายเป็นเวลา 12 เดือนและรู้โปรแกรมจัดการตนเองเพื่อป้องกันการล้ม จะช่วยลดความพิการที่อาจเกิดจากความเคลื่อนไหว ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้


เขียนสรุปโดยใช้ PEOP Model ได้ดังนี้

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : Exercise and fall prevention self-management to reduce mobility-related disability and falls after fall-related lower limb fracture in older people: protocol for the RESTORE (Recovery Exercises and STepping On afteR fracturE) randomised controlled trial Sherrington et al. BMC Geriatrics (2016) 16:34

http://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.11...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุความเห็น (0)