160229-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด O – Oral & verbal & aural

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Oral & verbal & aural ใช้ สองคำแรก อย่างระมัดระวัง

เมื่อใช้กับคำเช่น agreement, promise, และ understanding

ถ้าหาก agreement, (promise หรือ understanding) นั้น มิได้ทำเป็น การเขียน

ใช้ oral แทน จะทำให้ได้ความหมาย ชัดเจน

หมายถึงว่า verbal มีความแน่นอน น้อยกว่า oral ในการถ่ายทอดความคิด “ด้วยการพูด

Oral adj. เกี่ยวกับ “การพูด แทนที่การเขียน” และ ”ของ หรือเกี่ยวกับ ปาก

When do you have your Spanish oral. (สอบพูดภาษาสเปน) (อ้างอิง DPWE)

CEEU อ้างว่า ในเนื้อหาทางกฎหมาย สัญญาที่ไม่ได้เขียนไว้ คงเรียกว่า “Oral Contract


ODE อ้างว่า Verbal เมื่อเป็น นาม หมายถึง คำทำหน้าที่เป็นกริยา = a verbal noun

เป็น mass noun สะกด verbals ในอังกฤษ ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง ดูหมิ่น ด่าทอ เช่น

Just a bit of air-wave verbals.

เมื่อเป็น adj. หมายถึง เกี่ยวกับคำ หรือในรูปของคำ เช่น

The root of the problem is visual rather than verbal.

หมายถึง เป็นการพูด แทนที่จะเขียน เป็น oral เช่น A verbal agreement.

หมายถึง มีแนวโน้มว่าพูดมาก เช่น He’s very verbal.


ODE แนะนำการใช้ว่า บางครั้ง กล่าวกันว่า ความหมายที่จริงของ adj. verbal คือ

ของ หรือเกี่ยวกับ words” ไม่ว่า พูด หรือ เขียน

และไม่ควรใช้ให้หมายถึง “spoken rather than written”(= การพูดแทนที่จะเขียน)

ในทางปฏิบัติ การใช้ verbal ในความหมายนี้ เป็นที่ยอมรับแล้ว

และการใช้ verbal ในสำนวนวลี เช่น “A verbal agreementไม่อาจใช้ oral แทนได้


NOAD อธิบายว่า Aural adj. ออกเสียงตามอังกฤษมาตฐาน เหมือนกันกับ Oral

อันก่อให้เกิดสับสนได้บางครั้ง

มีการเสนอให้ออกเสียงพยางค์แรก เลียนเสียงกับ cow แต่ไม่ถือว่าเป็น มาตรฐาน

เป็นคำที่มีการใช้น้อย โดยใช้เกี่ยวกับ หู และการได้ยิน เช่น

Aural teaching aids, such as CDs.

Information held in written, aural, or database form .


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)