บร๊อคโคลี่ช่วยต้านมะเร็ง

มีรายงานผลเบื้องต้นจากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า การรับประทานบรอคโคลี่อาจจะส่งผลดีช่วยป้องกันหรือลดการลุกลามของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหัวหน้าทีมวิจัยคุณหมอ Steven Schwartz จากมหาวิทยาลัย Ohio State University เมือง Columbus ได้รายงานผลการศึกษาเบื้องตันจากห้องปฏิบัติการ พบว่ามีสารบางชนิดในบรอคโคลี่ที่สามารถช่วยชลอการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเป็นเซลที่มีแนวโน้มการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเร็วเกินไปที่จะระบุแน่นอนลงไป โดยเฉพาะปริมาณที่ควรรับประทานเพื่อคุณประโยชน์ดังกล่าวอย่างที่ทราบ ๆ กันว่ามีการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ผ่าน ๆ มาต่างก็ระบุว่าทั้งในบรอคโคลี่และพืชกลุ่มกระหล่ำ จะมีสารบางชนิดที่สามารถช่วยชลอการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งได้

การศึกษานี้จึงเสมือนเป็นการยืนยันผลการศึกษาก่อนหน้านี้ โดยในการศึกษานี้เขาได้ทดลองใช้สารสกัดจากบรอคโคลี่ใส่ลงไปในหลอดทดลองที่เลี้ยงเซลมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แล้วพบว่ามีการลดลงของการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทีเดียวสารที่เป็นออกฤทธิ์ในการต่อสู้กับเซลมะเร็งที่มีอยู่ในบรอคโคลี่ น่าจะเป็นสารกลุ่ม isothiocyanate ซึ่งพบมากในบรอคโคลี่นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)