ต้อนรับสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ได้ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต้อนรับ สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ จาก อบต. คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ที่เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสมาชิกชมรมฯของเรา ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ...โดยการนำของ คณะผู้บริหารของ อบต. คลองขุด พร้อมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน....

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากการแนะนำในห้องประชุมแล้ว จึงมีการแยกเป็น ๓ กลุ่มย่อย เพื่อเดินทางไปดูงานและทำกิจกรรมร่วมกัน คือ
๑. กิจกรรมการศึกษาสวนสมุนไพร
๒. กิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ตารางเก้าช่อง
๓. กิจกรรมการฝึกสมองสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันอาการสมองเสื่อม
โดยแต่ละกลุ่มก็จะได้ไปร่วมกิจกรรม ทั้ง ๓ กิจกรรม หมุนเวียนกันไป โดยใช้เวลาในแต่ละกิจกรรมประมาณ ๒๐-๓๐ นาที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชมความสนุกสนานของการออกกำลังกายด้วยตาราง ๙ ช่่องได้จากวีดิโอนี้ครับ...