๑๖๓. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(๒) : การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้

บันทึกที่ ๑๖๓ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (๒) : การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้

โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

........ผู้เขียนได้จัดกิจกรรมการประดิษฐดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เป็นกิจกรรมที่เด็กเข้าร่วมตามความสนใจ ความต้องการ ทั้งปฏิบัติด้วยตนเอง ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม

........สิ่งที่ได้รับเด็กได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์กับคนละช่วงวัยเป็นลักษณะพี่ช่วยน้อง และครูกับศิษย์

........และที่สำคัญอีกอย่างของกิจกรรมนี้ ฝึกเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้ รู้จักการแก้ปัญหา สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเลือใช้ การสร้างชิ้นงานด้วยตัวเอง และเป็นการช่วยร่วมในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการนำวัสดุเหลือใช้สร้างคุณค่า และเกิดประโยชน์ ในด้านการนำมาตกแต่งสร้างความสวยงาม อีกทั้งช่วยลดรายจ่ายได้อีก

........เป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาอ่านกันเถอะความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย

ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูอร

สวยมากค่ะ เก่งจังเลย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณมนัสดา

ที่ให้กำลังใจค่ะ

เป็นผลงานเด็ก ป.๔-๖