ความเห็น 3047393

๑๖๓. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(๒) : การประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย

ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ