160222-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด N – Negligent & negligible / Negro & black

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Negligent & negligible แต่ละคำ แสดงนัย เพิกเฉย ละเลย ไม่สนใจ

Negligent adj. บกพร่องมิได้ระมัดระวังเพียงพอในการทำบางสิ่ง

Some public officials are negligent in their duties.

The judge said that the teacher had been negligent in allowing the children to swim in dangerous water.

Negligible อ้างอิงถึง บางสิ่งหรือบางคน ที่ เล็กน้อย ไม่สำคัญ ละเลยได้

The cut on my finger is negligible.

Sound could at last be recorded with incredible ease and at negligible cost.


Negro & black

Negro หมายถึง มนุษย์กลุ่มที่จัดให้อยู่ใน ชาติพันธุ์ Negroid

ซึ่งเป็นคำศัพท์ทาง Anthropology = มานุษยวิทยา ใช้กับบุคคลผู้มีผิวสีดำหรือน้ำตาล

เป็นคำที่สะกดด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ เสมอ พหูพจน์ใช้ว่า Negroes

เป็นคำที่ เชื่อถือได้ ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ แต่คนจำนวนมากเลือกใช้ black

อาจด้วยเหตุผลอย่างเดียว กับที่เลือกจะเรียกคน Caucasian ว่าเป็นคน white

ในอเมริกา นิยมใช้คำว่า Afro-American มากขึ้น

คำที่ถือเป็นการหมิ่นแคลน มีเช่น Negress, Nigra, nigger, darky และ spade

จึงเป็นคำที่พวกคน blacks ทั้งหมดไม่ชอบให้ใช้

Black เป็นคำที่ใช้ทั่วไปและเป็นที่ยอมรับ ในทศวรรษที่ 60 และ 70 ให้ใช้เรียกแทน Negro

ให้หมายถึง คนอเมริกัน สืบทอดจาก ปกติเขียนว่า black Americans

ตลอดทศวรรษที่ 80 ใช้ African American ที่เป็นทางการมากกว่า แทน black

และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งสองคำในปัจจุบัน


มีบันทึกการใช้ Afro-American ครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 และนิยมทั่วไปในทศวรรษที่ 60 และ 70 ปัจจุบันได้ยินใช้แต่ในเนื้อหาด้าน มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม


ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ใช้ Colored people ทั่วไป

แต่ปัจจุบันถือว่าน่ารังเกียจ ถึงแม้จะยังใช้ในชื่อเต็ม

ของ NAACP = the National Association for the Advancement of Colored People.

(อ้างอิง NOAD)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (1)

sr
IP: xxx.238.128.62
เขียนเมื่อ 

I think 'negro' (from Latin 'niger') in Spanish/Portugese means 'black'. So whichever word: 'Afro-, black, colored, negro,...' has the same meaning -- just political correctness at a time.