ศีล5 งดเว้นจากการฆ่าสัตว์

ข้าพเจ้า นางสาวปิยะฉัตร ทองสา เลขที่20

วันที่20 ก.พ. 2559

วันนี้ข้าพเจ้ากินเจ ไม่กินเนื้อสัตว์ เข้ากับศีล5

ข้อ1 ตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ตามปกติมนุษย์เราไม่ฆ่ากัน ต่างจากพวกสัตว์ เช่น เสือ สิงโต เวลาหิวก็ไล่ล่าสัตว์อื่นกินทันที

ศีลข้อ1 จึงแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรหมวิหาร4ความเห็น (0)