ถอดประสบการณ์การปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ถือศีล ๕

จากการที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติพรหมวิหาร ๔ ถือศีล ๕ ข้าพเจ้ามองว่าเป็นเรื่องไม่ยากเลยเพราะศีล ห้า เป็นศีลพื้นฐานที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ

หลังจากที่เจ้าข้าพได้ปฏิบัติทำให้ข้าพเจ้ามีสติมากขึ้น ทำให้เป็นคนที่รอบคอบมากขึ้นก่อนที่จะทำอะไรหลายๆอย่างทำให้ข้าพเจ้ารู้จักคิดมากขึ้น

และที่สำคัญคือทำให้ใจข้าพเจ้าเป็นสุข แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Mymemoworldความเห็น (0)