รวมลิงค์ไปเว็บไซท์ สอนคณิตศาสตร์

ชั้นเรียนคณิตศาสตร์เป็นยาขม ทั่วโลกกำลังหาวิธีสอนคณิตศาสตร์กันใหม่

คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก และชั้นประถม

www.math-exercises-for-kids.com

www.coolmath4kids.com

mrnussbaum.com/math-for-kids/

www.kidsnumbers.com

math4children.com

www.learn4good.com/games/mathforkids.htm#page

www.mathcats.com

www.mathplayground.com/games.html

www.mathsisfun.com


คณิตศาสตร์สำหรับเด็กโต

languageofmathematics.blogspot.ca/2012/04/math-in-real-life-table-of-contents.html

languageofmathematics.blogspot.ca/2012/02/language-of-mathematics-table-of.html

www.greatmathsteachingideas.com


Dan Meyer จบปริญญาตรีคณิตศาสตร์ และปริญญาโททางการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส จบปริญญาเอกด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลับสแตนฟอร์ด เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยม และไฮสกูล เขียนบล็อกเรื่องการสอนคณิตศาสตร์ เป็นบล็อกที่ได้รับรางวัล
blog.mrmeyer.com

แดน เมเยอร์เคยพูด TED Talk ในหัวข้อ Math Class Needs a Makeover (ถึงเวลาปฏิรูปการเรียนคณิตศาสตร์)

https://youtu.be/NWUFjb8w9Ps


มีบทพูดภาษาอังกฤษ และแปลไทย

www.ted.com/talks/dan_meyer_math_curriculum_makeover/transcript?language=th


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาความเห็น (0)