​“จิต”   “สมอง”  และ “ร่างกาย” (และปัจจัยภายนอก) ควรพัฒนาอะไรก่อน??????

“จิต” “สมอง” และ “ร่างกาย” (และปัจจัยภายนอก) จะพัฒนาอะไรก่อน??????

**********************

คนจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจชีวิต อาจจะสับสน และไม่แน่ใจว่า จะมีทางเลือกในการพัฒนาชีวิตที่เกิดมาได้อย่างไร

จึงอาจจะเน้นพัฒนาสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า คือ ร่างกายและปัจจัยภายนอก มากกว่าการพัฒนา สมองและจิต ที่อยู่ภายในร่างกายและภายในชีวิต ที่เบากว่าและดีกว่า และ เบาที่สุดและดีที่สุด ตามลำดับ

--------------------------------

ทั้งนี้เพราะ จิต มีพลังงานสูงสุด ทำงานได้มากที่สุด เคลื่อนที่เร็วที่สุด เบาที่สุด และเปลี่ยนแปลงช้าที่สุด

สมอง มีน้ำหนัก และใหญ่กว่าจิตมากมาย แต่เพียงขนาดเล็กกว่าร่างกาย สั่งงาน และทำงานได้เร็วกว่า เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ง่ายกว่าร่างกาย แต่ก็ยัง “หนัก”

ร่างกายเป็นของหนัก ขนาดใหญ่ ต้องทำงานตามคำสั่งของสมอง และจิต ตามลำดับ ถ้าสมองและจิตไม่พัฒนา ร่างกายและองค์ประกอบภายนอกก็จะยิ่งหนัก เพราะจะยิ่งไม่พัฒนา ตามไปด้วย

ดังนั้น ใครที่อยากมีชีวิตเบาๆ ง่ายๆ สบายๆ ก็ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจิต ทุ่มเททุกอย่างไปที่จิต เพราะจิตเบา และเปลี่ยนแปลงช้าที่สุด ทุ่มเทพัฒนาไปเท่าไหร่ ชีวิตก็จะยิ่งเบา ยิ่งพัฒนาให้จิตสูงขึ้นได้มากเท่าไหร่ ชีวิตก็ยิ่งเบามากขึ้นเท่านั้น

การพัฒนาสมอง แม้จะถือว่า “รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม” ก็ยัง “หนักสมอง” ต้องจำมาก คิดมาก ที่ชีวิตก็จะยังไม่เบาเท่าไหร่ เพราะสมองมีน้ำหนัก ยิ่งมีข้อมูลมาก ระบบคิดของสมองก็จะยิ่งหนักมาก

การพัฒนาทางร่างกาย และปัจจัยประกอบภายนอก ยิ่งพัฒนามากยิ่งหนักมาก เพราะเป็นส่วนที่มีน้ำหนักมากที่สุดของเรา ยิ่งพัฒนามาก ก็ยิ่งหนักมาก

ยิ่งถ้าใครไปเน้นพัฒนาปัจจัยภายนอก มากเท่าไหร่ ชีวิตจะยิ่งหนักมากขึ้นเท่านั้น

----------------------------

การพัฒนาร่างกายและปัจจัยภายนอก ยิ่งพัฒนา ชีวิตจะยิ่งหนักแน่นอน

การพัฒนาสมอง อาจจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าต่อสังคมก็ต่อเมื่อ “จิต” ได้รับการพัฒนาดีแล้วเท่านั้น

เมื่อพัฒนาจิตได้ดีแล้ว ชีวิตจะมีจิตที่ดี นำทาง ไม่ว่าจะพัฒนาสิ่งอื่นใดตามมาเท่าไหร่ก็ตาม ไม่ว่า สมอง ร่างกาย และปัจจัยภายนอก ชีวิตก็จะ “เบา” และมีคุณค่า สมกับเกิดมาแล้วอีกครั้งหนึ่ง อย่างแน่นอน

---------------------------------------------

สัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรม ใครทำอะไร ก็จะได้สิ่งนั้นอย่างแน่นอนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิต



ความเห็น (0)