ทฤษฎีวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ทฤษฎีวัฒนธรรมสร้างสรรค์ แนวคิด ทฤษฎีใหม่ แผนภาพทางวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้ จดจำ และเข้าใจง่าย สู่การเรียนรู้ในศตวรรษใหม่

ขอบคุณภาพตัวอย่างจาก สตางค์บุญ ค่ะ....http://katangdokboon.lnwshop.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยทางวัฒนธรรมความเห็น (0)