บทบาทของนักการเงินและการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

ความหมายของการบริหารการเงิน

การบริหารการเงิน หมายถึง การวางแผนการจัดระเบียบและการควบคุมกำกับกิจกรรมทางการเงินเช่นการจัดซื้อ และการใช้ประโยชน์จากเงินทุนขององค์กร ซึ่งใช้หลักการบริหารงานทั่วไปของทรัพยากรทางการเงินขององค์กร

การวางแผนขั้นตอนแนวทางการดำเนินงาน บทบาทของนักการเงิน

ขั้นตอนที่ 1 เช็คสุขภาพการเงินในปัจจุบัน

-ควรจัดสรรเงินเก็บออมให้เพียงพอก่อน แล้วจึงกันเงินส่วนที่เหลือสำหรับใช้จ่ายกินอยู่ที่พอเพียง

-ควรมีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่าหนี้สิน

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งเป้าหมายใช้เงินให้เข้ากับเป้าหมายชีวิต

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการเงินแต่ละช่วงชีวิตอย่างชาญฉลาด

ขั้นตอนที่ 4 ทำตามแผนอย่างมีวินัย

1. ยืดหยุ่นได้แต่ต้องไม่ย่นย่อ

2.ให้รางวัลตัวเองเป็นระยะ

ขั้นตอนที่ 5 หมั่นทบทวนและปรับปรุงแผนอยู่เสมอ

ข้อดีของการทบทวนปรับปรุงแผนการเงินอยู่เสมอ

ได้เห็นพัฒนาการของผลตอบแทน หากเป็นไปตามแผนหรือดียิ่งกว่า ก็จะทำให้เรามีกำลังใจออมหรือลงทุนต่อไป

แหล่งที่มา https://www.financialplanning.scbam.com/th/Step/Five

https://eiamsri.wordpress.com/2013/02/23/ว...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้และความเข้าใจทั่วไปทางการเงินความเห็น (0)