คนแรกในเรื่องต่างๆ

กษัตริย์ไทยพระองค์แรก (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์)

นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย (พระยามโนปกรณ์นิติธาดา)

ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของไทย (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนแรกของไทย (นางอรพินท์ ไชยกาล)

อธิบดีหญิงคนแรกของไทย (คุณหญิงอัมพร มีศุข อธิบดีกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ)

จอมพลคนแรกของเมืองไทย (จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระยาภาณุพันธุวาษ์วรเดช)

นักดาราศาสตร์คนแรกของไทย (รัชกาลที่ 4)

นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย (นางสาวกันยา เทียนสว่าง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)