Analogy of the Day "กฎ 7%-38%-55%"

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กฎ 7%-38%-55% สำหรับการสื่อสาร (การพบปะ พูดคุย บรรยาย) [Dr.Albert Mehrabian]

1.เนื้อหาของคำพูด มีอิทธิพลเพียง 7%

2.น้ำเสียงที่ใช้พูด มีอิทธิพลอันดับ2คือ 38%

3.ภาษากายที่ใช้ประกอบ มีอิทธิพลมากที่สุดคือ 55%

ในยุคสังคมออนไลน์

1.ใจความของข้อความหรือประโยคที่เขียน

2.คำศัพท์ที่ใช้ในการเขียน

3.การจัดรูปประโยค การเล่นคำ เชื่อมการคล้องจอง วรรคขึ้น วรรครับ

คงพอที่จะเป็นการปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างลงตัวในระดับนึง

นี่แหละฉันถึงชอบพลานุภาพของ กฏอนุรักษ์พลังงาน และทฤษฎีสามเหลี่ยมคล้าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Analogyความเห็น (0)