กตัญญูแด่พระศาสนา

เราร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้

บารมีศรีชาติพระศาสนา

คือรากเหง้ายาวนานที่ผ่านมา

ด้วยศรัทธาในธรรมพระสัมพุทธ


ไทยเราจึงเป็นไทยในความต่าง

ในภาวะระหว่างในบางจุด

ขณะที่โลกร้อนย้อนสมมุติ

สุขวิสุทธิ์สงบงามนามแผ่นดิน


เป็นมนต์เสกเอกลักษณ์คือหลักชาติ

เอกราชวัฒนธรรมประจำถิ่น

เราสร้างบ้านแปลงเมืองเรืองระบิล

เลือดหลั่งรินเท่าไรเป็นไทยมา


ไทยสมบูรณ์พูนสุขในทุกที่

ดินน้ำดีดั่งวาดปรารถนา

จนชื่อเสียงเกรียงไกรในโลกา

แขกต่างชาติศาสนามาหมายมอง


ต่างก็มุ่งหมายมาอยู่อาศัย

เห็นแก่ได้หมายเอาเป็นเจ้าของ

เปลี่ยนจากแขกเป็นเจ้าเข้าครอบครอง

วางแผนจองให้เห็นเป็นของตน


ขอให้พุทธศาสนาประจำชาติ

เอกราชเอกลักษณ์จักมีผล

รักษาให้ยืนยงเป็นมงคล

บันดาลดลผลดีศรีแผ่นดิน


โสภณ เปียสนิท กพ.2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์โสภณ