PMAC 2016 : 10. การประชุมวันสุดท้าย ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

การประชุมจบลงด้วยความประทับใจ

PMAC 2016 : 10. การประชุมวันสุดท้าย ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

การประชุมวันนี้มี ๑ Plenary ช่วงการสรุป และพิธีปิด ใช้เวลาครึ่งวัน

Plenary 4 : Better Decisions for Better Health : From Rhetoric to Reality

ชื่อของ session นี้คือ “จากพูดสู่ทำ” ในเรื่องการตัดสินใจโดยใช้ evidence โดยวิทยากรระดับบริหาร

เริ่มจากระดับองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก เสนอโดยผู้อำนวยการ นำเสนอ Priorities for Health Development, EMR 2012 – 2017 มี ๕ เรื่อง (๑) สร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพด้วย UHC (๒) ควบคุมโรคติดเชื้อ (๓) โรคเรื้อรัง ไม่ติดเชื้อ (๔) สุขภาพแม่ ทารก และเด็ก (๕) เฝ้าระวังการระบาด โดยทำกิจกรรม ๓ ประการคือ (๑) หาทางลดค่ารักษาพยาบาลที่ประชาชนจ่ายเอง (๒) ขยายความครอบคลุมของการประกันสุขภาพ (๓) กำหนด benefit package ดู ppt PL4_Ala Alwan.pdf

ต่อมาเป็นระดับประเทศ วิทยากรคือ ท่าน รมต. สาธารณสุขของไทย ศ. นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร เล่าเรื่องการใช้ evidence ในการพัฒนาระบบคุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ซึ่งมี ๓ ระบบ คือระบบข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบ สป.สช. เวลานี้รัฐบาลมีนโยบายสร้างความกลมกลืนระหว่าง ๓ ระบบ เครื่องมือสำคัญที่ใช้คือการมีระบบ essential drug list และระบบการพัฒนา benefit package ที่โปร่งใสและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ppt PL4_Piyasakol Sakolsatayadhorn.pdf

ต่อมาเป็นการนำเสนอระบบของประเทศ รวันดา ในอัฟริกา ที่เพิ่งฟื้นตัวจากกลียุค ดังนั้นระบบสุขภาพจึงยังอ่อนแอ

ตามด้วยองค์กร เอ็นจีโอระดับโลก คือแพทย์ไร้พรมแดน ที่เน้นทำงานเพื่อมนุษยธรรม ต้องเผชิญความยากลำบากในการเข้าไปทำงานในดินแดนที่ผู้คนมีความยากลำบาก และขาดแคลน

ตามด้วยวิทยากรยักษ์ใหญ่ Dean Jamison จาก University of Washington Department of Global Health เล่าเรื่องการพัฒนา benefit package ที่แยกเป็น ๒ แบบ คือ General BP และ BP สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

จากการอภิปรายและซักถาม ประเด็นสำคัญที่ได้คือ ต้องเน้นการดูแลคนยากลำบากเป็นลำดับสำคัญ

การสรุป

ช่วงของการสรุป สะท้อนการทำงานด้านบันทึกการประชุมที่เอาจริงเอาจังคุณภาพสูงไร้เทียมทาน ดัง ppt ประกอบการสรุป PMAC2016_Conference synthesis.pdf และอีกราวๆ ๔ เดือน เอกสารสรุปการประชุมทั้งหมดจะเสร็จ และนำขึ้นเว็บไซต์เช่นเดียวกัน

พิธีปิดการประชุม

เป็นการปิดด้วยการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งสนุก ตื่นเต้น และได้สาระ และประทับใจเช่นเดียวกันกับทุกปีที่ผ่านมา ผมเอารูปมาให้ดูนิดหน่อย

วิจารณ์ พานิช

๔ ก.พ. ๕๙

ละครใบ้เรื่อง priority


เพลง priority setting


การแสดงประกอบเพลง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)