160202-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Locate & settle / Lonely & lonesome

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Locate & settle แต่ละคำหมายถึง ตั้งรกราก เข้าอยู่อาศัย ที่ทำธุรกิจ

He located (หรือ settled) in a small Western town.

Locate ความหมายในการใช้อย่างถูกต้อง คือ

ค้นพบสถานที่หรือตำแหน่ง ที่แน่นอนของ = discover the exact place or position of.

หรือ กำหนดตำแหน่งของ = fix the position of หรือ จัดให้อยู่ในที่ = put in place

The doctors hope to locate the source of the bleeding.

The studio should be located on a north-facing slope.

ในการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการ

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในความหมายว่า หา (สิ่งที่หายไป) เช่น

He can’t seem to locate his keys.

Settle เป็นคำที่น่าเลือกใช้มากกว่า เมื่ออ้างอิงถึง ที่อยู่ หรือที่พักอาศัย ของผู้คน

The soldiers settled into the fort quickly.

Government authorities will settle this area with newly arrived immigrants.

ถึงแม้ในกรณีเช่นนี้ อาจใช้ locate ได้โดยไม่ผิด แต่เห็นว่า สละสลวยน้อยกว่าและเป็นภาษาถิ่น มากกว่า settle.

กล่าวได้ว่า settle มีความหมายโดยนัย ที่เกี่ยวกับ location

ขณะที่ locate มีความหมายโดยนัย ที่เกี่ยวกับ locality.


Lonely & lonesome มีความหมายเกือบเหมือนกันและใช้แทนกันได้บ่อยๆ

Lonely บุคคลที่มีความ lonely มีแนวโน้มที่จะเกิดความ Lonesome

เพราะเหตุว่าไม่มีเพื่อน = without companion หรืออยู่ห่างไกลจากที่คนอื่นๆอยู่

Lonely old people whose families do not care for them.

Passing long lonely hours looking on to the street.

Lonesome เป็นคำที่เลือกใช้มากกว่า ให้หมายถึง โดดเดี่ยว อ้างว้าง และไม่มีคนอยู่

She felt lonesome and out of things.

He spent a lonesome hour in the bar.

คำ Lonely ถ่ายทอดความรู้สึกว่า ผิดหวัง หดหู่ หรือเศร้าใจ

Janet was almost in tears because she felt so lonely.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

sr
IP: xxx.231.17.120
เขียนเมื่อ 

I think 'locate' has a sense of 'find/look (at)' and 'settle' has a sense of 'stop (at)'. That is 'locate' is used in a dynamic sense and 'settle' is used in a static sense ;-)