World Cafe สกัดบทเรียน "Meta R2R คำเขื่อนแก้ว" ตอนที่ ๒


ความต่อจาก World Cafe สกัดบทเรียน "Meta R2R คำเขื่อนแก้ว" ตอนที่ ๑..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/600192

แม้ว่า ...กระบวนการ World Cafe อาจจะดูเป็นลูกทุ่ง แต่ก็สนุกและมีพลังชีวิต โดยส่วนตัวตามมุมมองของข้าพเจ้า ณ ขณะนั้นรู้สึกประทับใจ ความตั้งใจของการฟัง คิด และต่อยอด...

ข้าพเจ้าเรียกปรากฏการณ์ของคำเขื่อนแก้วว่า ...

"เตรียมทำการใหญ่กันอีกครั้ง...Meta R2R คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ...วันนี้นัดมาเพื่อสกัดบทเรียนโดยใช้กระบวนการ world cafe

ปิติหัวใจพองโตอีกครั้งเมื่อได้ไปฟัง...แนวคิดและทิศทางที่จะก้าวกันต่อไป

คำเขื่อนแก้วเด่นตรงที่ก้าวไปพร้อมทั้ง คปสอ. และทำงานนโยบายด้วยปัญญาจากเครื่องมือ R2R"

การสกัดบทเรียนในวันนี้ไม่ได้เพียงแค่ย้อนมองการทำงานที่ผ่านมา แต่...เป็นการร่วมกันใคร่ครวญเพื่อก้าวเดินต่อ

จิตใจฮึกเหิม ...เพราะท่าน สสอ.ท่านชำนาญ มาลัย ...ท่านเป็นผู้บริหารอีกท่านหนึ่งของยโสธรที่สนับสนุนการใช้ R2R มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำ ...แม้ว่าท่าน สสอ.ชำนาญ และท่าน สสอ.วิทยา ท่านสลับพื้นที่การบริหารและพัฒนางาน แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมอบให้อย่างเต็มที่คือ การสนับสนุนคนทำงานใช้เครื่องมือ KM&R2R มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ...

เนื้อหา (Content) ที่สกัดออกมาได้...มีดังนี้

ประเด็น "อุปสรรคของแพทย์วิถีธรรม สมาธิบำบัด และอื่นๆ มาใช้ร่วมในการปรับพฤติกรรมมีอะไรบ้างและแนวทางแก้ไขควรทำอย่างไร


อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

- ผู้ป่วยปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ

- กระตุ้นติดตามให้กำลังใจ

- เจ้าหน้าที่ไม่ทำเป็นตัวอย่าง

- สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ให้เป็นแบบอย่างต่อผู้ป่วย

- เครือข่ายไม่เข้มแข็ง

- สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งมากขึ้น

- ไม่ใช่วิถีชีวิตประจำวัน

- ปรับแก้ไขเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลง่ายต่อการปฏิบัติ

- ผู้ปฏิบัติมีภาระมาก

- จิตอาสาในการทำงาน ปฏิบัติ สร้างขวีญและกำลังใจ

- ขาดความรู้และความเชื่อมั่น

- จัดอบรม/ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ

- สิ่งแวดล้อมและมีสิ่งเร้าให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวได้ไม่สมาำเสมอ

- สร้างกระแสต่อเนื่อง

- เห็นผลช้า

- ประเมินผลเป็นระยะ เริ่มจากระยะสั้น --> ระยะยาว

- วิธีการปฏิบัติยุ่งยากหลายขั้นตอน

- มีทีมพี่เลี้ยงควบคุมกำกับ

- ขาดความยั่งยืน

- มีผู้นำพาปฏิบัติและกระตุ้นบ่อยๆ


ประเด็น "เปรียบเทียบข้อดีของกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม สมาธิบำบัด และอื่นๆ เป็นอย่างไร


แพทย์วืถีธรรม

SKT

อื่นๆ (32)

- ประหยัดทำได้ด้วยตนเอง

- อุปกรณ์ วัสดุ มีอยู่ในพื้นที่

- ทำแล้วเห็นผลจริง

- สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ส่งเสริมการพึ่งพิงตนเอง

- เป็นการป้องกันโรคด้วย

- ทำได้ง่าย

- เป็นการสร้างพฤติกรรมที่ดี

- เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

- มีความภาคภูมิใจจากรางวัลที่ได้รับ

- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลากหลายและกว้างขวาง

- ประหยัดทำได้ด้วยตนเอง

- ทำได้ทุกที่ทุกเวลา

- ไม่ต้องใช้อุปกรณ์

- ทำง่าย

- เห็นผลชัดถ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

- ลดการใช้าของ DM และ HT

- สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

- สามารถแก้ไขภาวะวิกฤติของผู้ป่วยได้

- ป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

- ลดปวดในผู้ป่วยมะเร็ง

- มีงานวิจัยรองรับว่าผู้ป่วยดีจริง

- เหมาะสมตามบริบทพื้นที่

- สะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่

- สามารถปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัย

- เป็นพื้นฐานในการดูแลป้องกันโรคในทุกๆ เรื่อง

- สื่อสารได้ง่ายประเด็น "กิจกรรมที่นำมาใช้ร่วมกับแผนการรักษาของแพทย์ เช่น แพทย์วิถีธรรม SKT และอื่นๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการทำงานและสุขภาพของผู้ป่วยและคนในชุมชนอย่างไร


ผู้ป่วย/ประชาชน

เจ้าหน้าที่

- มีผลดีต่อระดับน้ำตาลและความดันในระดับดี

- ผู้ป่วยและคนในชุมชนมีทางเลือกในการดูแลตนเองที่เหมาะสม

- ผู้ป่วยสนใจดูแลสุขภาพตนเองดีขึ้นและระยะยาว

- ผู้ป่วยและญาติมีส่วนรับผิดชอบและปฏิบัติตนเอง

- เพิ่มโอกาสส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จากกลุ่มเสี่ยงกลายเป็นกลุ่มปกติ

- ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่มีความสุข ความภาคภูมิใจ

- คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น อาการเจ็บป่วยลดลง

- ลดรายจ่ายในครอบครัวในการดูแลรักษาโรค

- ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาของตนเอง


- เป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย

- ทำให้มีทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายสุขภาพในการทำงาน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้นใช้ยาแผนปัจจุบันน้อยลง

- ลดรายจ่ายในครอบครัวในการดูแลรักษาหมายเลขบันทึก: 600195เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2016 09:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มกราคม 2016 09:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี