​ขอขอบพระคุณ ดวงใจ 1434 ดวง ที่มอบให้กระผม และการเตรียมพร้อมก้าวสู่ ศตวรรษที่ 2 ของการสหกรณ์ในประเทศไทย

เนื่องด้วยวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันก้าวขึ้นสู่ ศตวรรษที่ 2 ของการสหกรณ์ในประเทศไทย

ที่ช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาเจริญก้าวหน้า

ภายใต้ ปรัชญาสหกรณ์

ช่วยตน ; ช่วยกัน (self help ; mutual help) มาครบ 100 ปี แล้ว

จึงขอให้ พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ไทย

ทั้งสหกรณ์ในภาคเกษตร (สหกรณ์การเกษตร นิคม ประมง)

สหกรณ์ นอกภาคเกษตร (สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า)

และสหกรณ์ที่เป็นทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร (สหกรณ์บริการ และเครดิตยูเนียน)

ได้โปรดระลึกถึงความเจริญของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก มีการสหกรณ์ในประเทศไทยมาครบ 100 ปี โดยพร้อมเพรียงกันกระผม นายพีระพงศ์ วาระเสน

ขอขอบพระคุณ ดวงใจ 1434 ดวง ที่มอบให้กระผม

ถึงแม้จะไม่ได้เข้าทำงานในฐานะประธานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย

กระผมก็ยังเป็น คนสหกรณ์(Cooperative man) ที่จะอยู่กับขบวนการสหกรณ์ต่อไป

จะเป็นกำลังสำคัญทางด้านวิชาการสหกรณ์ ของประเทศไทย ต่อไปครับ :)


พีระพงศ์ วาระเสน (ฺฺBobbie)
27 มกราคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)