แหล่งเงินทุน ลิสซิ่ง

การเช่าทรัพย์หรือลิสซิ่ง(Leasing) มีประโยชน์มากในกรณีที่คุณต้องการอุปกรณ์ทางธุรกิจต่างๆ เช่น เครื่องมือประกอบการ ยานพาหนะ รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างคอมพิวเตอร์ เพื่อมาใช้สอยในการประกอบการ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินส่วนที่จะเอาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อมาซื้อ ข้อดีของลิสซิ่งจึงอยู่ที่คุณไม่ต้องลงทุนจ่ายเงินก้อนใหญ่ในการซื้ออุปกรณ์ ไม่ต้องหาหลักทรัพย์อื่นๆมาค้ำประกัน ทั้งค่าใช้จ่ายในการเช่าซื้อยังสามารถปัดไปเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ แต่ข้อเสียของลิสซิ่ง คือ ยิ่งคุณยกเลิกสัญญาเช่าซื้อก่อนเวลามากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเสียค่าปรับมากเท่านั้น หรือเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วคุณไม่ได้ติดสินใจซื้ออุปกรณ์นั้นๆ คุณก็จะต้องจ่ายค่าเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ด้วย

คุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า

- เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปี ขี้นไป ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ

- ประกอบอาชีพสุจริต สามารถตรวจสอบได้

- เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ รถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน10 ปี

- มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

- มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน


เอกสารในการขอ ลิสซิ่ง (LEASING)
บุคคลธรรมดา

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- คู่มือทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ต้องการยื่น

- สินทรัพย์หรือตัวรถ เพื่อใช้ในการพิจาราณาขอวงเงิน

- เอกสารแสดงรายได้ เช่น สมุดบัญชีธนาคาย้อน หลัง 6 เดือน , สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรอง การทำงาน

- เอกสารรายได้ของผู้ค้ำประกัน (บางบริษัทหรือธนาคารที่ต้องการเอกสารนี้)

เอกสารในการยืนนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 90 วัน

- สำเนาทะเบียนบ้าน(ของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม)

- สำเนาบัตรประชาชน(ของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม)

- เอกสารแสดงรายได้ เช่น สมุดบัญชีธนาคารย้อน หลัง 6 เดือน , สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรอง การทำงาน

- เอกสารรายได้ของผู้ค้ำประกัน (บางบริษัทหรือธนาคารที่ต้องการเอกสารนี้)

- รายการสินทรัพย์ที่ต้องพิจาราณาขอสินเชื่อ

- แผนที่ตั้งกิจการ

แหล่งที่มา http://incquity.com/articles/money-talk/funding-so...

http://easymoneyharu.blogspot.com/p/blog-page_17.h...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BUDGETINGความเห็น (0)