ลงชุมชนครั้งที่ 1

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2559

แผนที่ : ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านสะพานดำ

กลุ่มของพวกเราได้ลงพื้นที่ไปศึกษาชุมชนบ้านสะพานดำ อ.บางแพ จ.ราชบุรี พวกเรามาถึงก็พบกับคุณลุงสมหวัง บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ Social และเทคโนโลยีต่างๆทางคอมพิวเตอร์ ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ทำกันภายในกลุ่ม หลังจากนั้นลุงผู้ใหญ่เนียง รุ่งนุช ผู้ที่เริ่มก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นมา ผู้ใหญ่เนียงและลุงสมหวัง ได้พาชมกิจกรรมต่างๆที่ทำภายในกลุ่ม เช่น การทำสบู่จากผลฟักข้าว การทำถ่านจากเปลือกมังคุด เป็นต้น

ลุงสมหวัง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่ทำภายในศูนย์การเรียนรู้

คุณลุงสมหวังชี้แจง เปรียบเทียมกิจกรรมต่างๆของศูนย์การเรียนรู้นี้กับลักษณะของต้นไม้

คุณลุงสมหวังและผู้ใหญ่เนียง พาไปดูผลของต้นฟักข้าว ที่จะนำไปใช้ทำสบู่จากผลฟักข้าว

สบู่จากผลฟักข้าวที่ทางศูนย์ได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว มีหลากหลายลักษณะ

**ครั้งนี้กลุ่มของพวกเรามาสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก่อน ในครั้งต่อไปพวกเราจะไปร่วมทำกิจกรรมของทางศูนย์การเรียนรู้ และ จะนำข้อมูลที่ได้มาเผยแพร่ให้ได้ติดตามกันต่อไป**

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านสะพานดำ อ.บางแพ จ.ราชบุรีความเห็น (0)