ขั้นตอนการดึงข้อมูล

1.เข้าสู่ระบบโปรแกรม H.I.M.Pro (ระบบงานบริการโรงพยาบาล)

2.คลิ๊ก เมนู " REPORT-STAT"

3.กรอก User name และ Password ให้ถูกต้อง คลิ๊ก "ตกลง"

4.การดึงข้อมูล
4.1. การดึงข้อมูลผู้ป่วยนอก ใช้เมนู
"ผู้ป่วยนอก" ข้อมูลผู้ป่วยในใช้เมนู "ผู้ป่วยใน"

เมนูข้อมูลผู้ป่วยนอก

เมนูข้อมูลผู้ป่วยใน

4.2 การดึงข้อมูลให้ผู้ใช้เลือกข้อมูลรายงานตามต้องการ กรอกช่วงวันที่ และเงื่อนไขต่างๆให้ถูกต้องครบถ้วน คลิ๊ก "ประมวลผล"

4.3 เมื่อประมวลผลข้อมูลเรียบร้อยจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนให้คลิ๊ก "ตกลง"

4.4 หากต้องการส่งออกข้อมูลไปยัง Excel ให้คลิ๊กที่ "ส่งออก Excel" ไฟล์ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บที่โฟลเดอร์ Export


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การดึงข้อมูลที่ต้องการใน H.I.M.Proความเห็น (0)