สรุปเนื้อหาเวทีเสวนาและปาฐกถาธรรม ศิลปะแห่งการอยู่และการตาย ของอ. โซเกียล ริมโปเชความเห็น (0)